Menu
'.__('No image', 'Kappe').'

Izmjena plana javnih nabavki za 2018

Izmjena plana javnih nabavki 2018
'.__('No image', 'Kappe').'

Obavještenje o nabavci

Obavještenje o nabavci
'.__('No image', 'Kappe').'

Poziv za dostavljanje ponuda – pozorišna produkcija

Poziv za dostavljanje ponuda – pozorišna produkcija W
'.__('No image', 'Kappe').'

Poziv za dostavljanje ponuda – usluge pisaca, kompozitora, kipara, zabavljača i drugih umjetnika

Poziv za dostavljanje ponuda – usluge pisaca, kompozitora, kipara, zabavljača i drugih umjetnika
'.__('No image', 'Kappe').'

Poziv za dostavljanje ponuda za ugostiteljske usluge

Poziv za dostavljanje ponuda
'.__('No image', 'Kappe').'

Dopuna plana javnih nabavki za 2018

Dopuna I Plana JN 2018
'.__('No image', 'Kappe').'

Plan javnih nabavki 2018 II dio

Dokument možete preuzeti ovdje.
'.__('No image', 'Kappe').'

Plan javnih nabavki 2018 I dio

Dokument možete preuzeti ovdje.
'.__('No image', 'Kappe').'

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI 2017.

Dopunu Plana JN za 2017 preuzmite ovdje.
'.__('No image', 'Kappe').'

Dopuna III Plana 2017. tabela

Izmjene plana javnih nabavki 2017. godine. Dokument preuzmite ovdje.
'.__('No image', 'Kappe').'

Poziv za dostavljanje ponude za usluge umjetnika

Tekst poziva možete preuzeti ovdje: Poziv za dostavljanje ponuda_1 Prijavu za festival scensko-teatarske umjetnosti BIHAĆKO LJETO 2017. možete preuzeti ovdje: Obrazac prijava na festival_1 Obrazac za cijenu ponude možete preuzeti ovdje: Obrazac za cijenu_1
'.__('No image', 'Kappe').'

Poziv za dostavljanje ponude za usluge pozorišne produkcije

Tekst poziva možete preuzeti ovdje: Poziv za dostavljanje ponuda Prijavu za festival scensko-teatarske umjetnosti BIHAĆKO LJETO 2017. možete preuzeti ovdje: Obrazac prijava na festival Obrazac za cijenu ponude možete preuzeti ovdje: Obrazac za cijenu
'.__('No image', 'Kappe').'

Dopuna II Plana 2017. tabela

Dokument preuzmite ovdje
'.__('No image', 'Kappe').'

Izmjene plana javnih nabavki 2017.

Dokument preuzmite ovdje: Izmjena Plana 2017. tabela
'.__('No image', 'Kappe').'

Poziv za dostavljanje ponude za ugostiteljske usluge

Dokument možete preuzeti ovdje
'.__('No image', 'Kappe').'

Plan javnih nabavki za 2017. godinu (2. dio)

Plan javnih nabavki obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom riječniku javne nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora i izvoru finansiranja. U toku tekuće godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki. PREUZMITE OVDJE
'.__('No image', 'Kappe').'

Plan javnih nabavki za 2017. godinu (1. dio)

Plan javnih nabavki obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom riječniku javne nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora i izvoru finansiranja. U toku tekuće godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki. PREUZMITE OVDJE
'.__('No image', 'Kappe').'

Izmjene i dopune plana javnih nabavki 2016

Izmjene i dopune plana javnih nabavki 2016 možete preuzeti ovdje