Tlocrt scene u dvorani Kulturnog centra u Bihaću

tlocrt scene dvorana kc bihac

Raspored sjedišta u dvorani Kulturnog centra u Bihaću

raspored sjedista dvorana kc bihac